Titeren

zaterdag, 21 oktober 2017

Wat is titeren?

Door het afnemen van een druppeltje bloed van de hond kan middels de
VacciCheck antilichamentest worden bepaald of er nog voldoende antilichamen
(antistoffen) in het bloed aanwezig zijn. Hierdoor kun je dus zien of er wel of niet
gevaccineerd moet worden waardoor de hond niet hoeft te worden belast
door onnodige en/of overbodige vaccinaties.

Op welke antilichamen wordt er getiterd?
Met VacciCheck worden de antilichamen gemeten bij de hond van de 3 vaccins welke
in de cocktail zitten, te weten:
Hondenziekte (Canine Distemper Virus of CDV),
Infectieuze Hepatitis (Canine Adeno-2 Virus of CAV-2; ook tegen CAV-1),
Parvo (Canine Parvo-2 Virus of CPV-2).

Waarom wordt er niet op Rabiës getiterd?
Omdat dit ongeacht de uitslag (is overigens een heel andere test) een wettelijk
verplichte enting is en er niet door middel van een test hierop uitzonderingen mogen
worden gemaakt. Je zult dus t.a.t. over een geldige Rabiësenting moeten beschikken
indien de hond meegaat naar het buitenland.

Waarom wordt er niet op Leptospirose ( o.a. ziekte van Weil) getiterd?
Omdat Leptospirose een bacteriële infectie is, waarvoor geen titerbepaling mogelijk
is. Voor een virusziekte kan dat wel. Daarnaast is de Lepto-vaccinatie maar voor een
korte bepaalde tijd werkzaam (het is een dood vaccin) waardoor het ook geen zin
heeft.

Hoe gaat het in z’n werk en hoe lang duurt het voordat de uitslag bekend is?
Er wordt een druppeltje bloed afgenomen bij de hond en dit wordt in de VacciCheck gedaan.
De test zelf duurt een half uurtje maar dit is afhankelijk van de werkwijze van
de dierenarts. Er zijn dierenartsen die bijvoorbeeld ‘titerdagen’ organiseren en dan
wachten ze tot ze zoveel mogelijk tests tegelijk kunnen doen (er kunnen maximaal 12
dieren getest worden met één VacciCheck) en dan kan het dus zijn dat je pas een
paar uur later de uitslag krijgt. Ga je met een groep dan zal normaliter eerst bij alle
honden het bloed worden afgenomen waarna de VacciCheck dus gestart kan worden
en zodra de uitslagen bekend zijn worden de paspoorten ingevuld en afgetekend.
Indien nodig worden de honden uiteraard ingeënt. Vraag dus gewoon even van
tevoren naar de werkwijze.

Is een titerbepaling officieel erkend?
De Raad van Beheer heeft de titerbepaling erkend.

Is een titerbepaling toegestaan voor pensions?
Volgens de NVWA mogen titerbepalingen bij honden en katten ook worden ingezet om aan de
vaccinatieplicht te voldoen van pensions en asielen. Wanneer de dierenarts hier gebruik van wil maken,
lijkt dit dan ook passend voor de wettelijke vaccinatie eisen die gesteld worden voor bedrijfsmatig
gehouden honden en katten. De dierenarts moet wel zorg dragen voor een goede onderbouwing en
duidelijk aangeven wanneer vaccinaties gegeven c.q. titerbepling herhaald moeten worden.

Is een titerbepaling ook geldig in het buitenland?
Wanneer een hond naar het buitenland gaat is in ieder geval een geldige
Rabiësenting een verplichting. Kijk voor de verplichtingen op de diverse daarvoor
bestemde sites (bijv. LICG) en de ambassade van het betreffende land. Beter
teveel geïnformeerd en goed voorbereid dan ter plaatse tegen problemen aanlopen
met alle gevolgen van dien.

Wat zijn de kosten voor het titeren?
VacciCheck heeft een beperkte houdbaarheid. Daarom zullen dierenartsen die niet
regelmatig titeren vaak een hogere prijs berekenen. Indien er echter meerdere
honden tegelijk getiterd wordt dan hebben de meeste artsen daar speciale
voordelige tarieven voor. Zij weten namelijk dan zeker dat ze niet met kostbare
ongebruikte testen blijven zitten.
Met één VacciCheck kunnen 12 dieren worden getest.
Maar bedenk in ieder geval dat de kans heel groot is dat je na 1 x titeren voor jaren
klaar bent dus die kosten van het (drie-)jaarlijks inenten steek je dan al in je zak!
Voor een individuele VacciCheck worden prijzen tussen de ca. € 50,– en € 70
berekend. Voor een VacciCheck met meerdere honden kom je al snel rond de € 40,–
uit. Let wel: wanneer in Nederland een dierenarts het bloed opstuurt naar een
laboratorium dan gebeurt dit dus niet met de VacciCheck en zijn de kosten aanzienlijk
hoger. In België wordt er door diverse laboratoria wel gebruik gemaakt van de
VacciCheck dus van tevoren informeren kan zeker geen kwaad.

Wanneer beginnen met titeren?
Pups
In principe kunnen pups op 6 weken al getiterd worden ipv standaard zonder check vaccineren.
Voor meer informatie hierover verwijs ik u naar de facebookgroep Titeren met VacciCheck
Vanaf 1 jaar en ouder
In plaats van klakkeloos de DHP-cocktail te geven kun je de hond dus eerst laten
titeren om te kijken of de hond wel gevaccineerd moet worden. Zolang de hond over
antilichamen beschikt heeft vaccineren namelijk helemaal geen zin. Het is niet zo dat
de hond dan meer antilichamen zou krijgen want de vaccinatie zal dan niet aanslaan
en kan zelfs antilichamen wegvangen. De vaccinatie heeft dus helemaal geen nut
maar ondertussen krijgt de hond wel een onnodige dosis vaccins ingespoten.
Er zijn dierenartsen die VacciCheck inzetten en dat jaarlijks willen herhalen. Omdat
het voor een ervaren dierenarts prima te interpreteren is hoe lang het dier nog door
antilichamen beschermd zal zijn, is dit een methode die u onnodig op kosten jaagt.
Het WSAVA die de richtlijnen uitzet met betrekking tot vaccinaties, heeft aangegeven
dat het bij een positieve titeruitslag niet gerechtvaardigd is om jaarlijks te titeren en
dat 3 jaar na de titerbepaling opnieuw kan worden gedaan. Dit wordt ook
ondersteund door de faculteit diergeneeskunde te Utrecht.

Wat indien er wel gevaccineerd moet worden?
Dan kan dat in principe meteen gebeuren. Een arts die meer naar het welzijn van de
hond kijkt i.p.v. naar de inhoud van zijn/haar portemonnee zal altijd kijken welke
inenting het meest in aanmerking komt en de minste ‘schade’ aanbrengt i.p.v. direct
de grote cocktail erin te zetten. Uiteraard kan het ook zo zijn dat dat wel nodig is dus
het is niet per definitie slecht. Onderbouwing over het waarom maakt dingen vaak al
veel duidelijker. Overigens is het grote onzin dat een cocktail altijd MET het
leptospirose vaccin gegeven dient te worden. Let wel: het is makkelijk voor een
dierenarts om dit met bijvoorbeeld het leptospirose vaccin te doen omdat dit vaccin
dan als oplosmiddel kan worden gebruikt voor de DHP. Een verantwoordelijke
dierenarts zal juist adviseren om nooit meerdere vaccinaties tegelijk te zetten omdat
dit een enorme aanslag is voor de hond. Dus deze zal de DHP met een apart
oplosmiddel (fysiologisch zout) zetten en adviseren om later terug te komen voor
eventueel een Leptospirose of Rabiës vaccinatie.

Overigens is het wel aan te raden om eerst zelf een weloverwogen besluit te nemen
of het vaccineren van Lepto wel nodig is. Het is geen onschuldige vaccinatie.
Persoonlijk ent ik mijn honden niet voor Lepto/Weil. Ik vind het risico van de vaccinatie
namelijk groter dan de vooordelen van deze enting.
Voor meer informatie kunt u eens kijken in de facebookgroep “Vaccinatie Lepto 4 – onze ervaringen.”

Wanneer men (door onwetendheid) geen titerbepaling wil accepteren
Het doel van een vaccinatie is om ervoor te zorgen dat een hond voldoende
bescherming heeft tegen bepaalde ziektes. Door een titerbepaling te doen kun je dus
zien of de hond voldoende beschermd is door antilichamen en dus geen gevaar voor
zichzelf en/of de omgeving zal zijn. De Raad van Beheer heeft de titerbepaling sinds
januari 2015 ook erkend en hetzelfde geldt voor de NVWA waardoor ook pensions in
de gelegenheid worden gesteld om titerbepalingen te accepteren. Er dus is geen
enkele reden om titerbepalingen niet te accepteren. Een vaccinatie hoeft ook niet
altijd aan te slaan en garandeert geen immuniteit dus door te titeren weet je
tenminste of en in welke mate je hond beschermd is. De overkoepelende
vakorganisatie DIBEVO heeft de bij hen aangesloten leden (o.a. pensions) ook
geadviseerd om titerbepalingen te accepteren.

Hoe lees je de titerstrip af?
Houd de strip vast aan het brede gedeelte met de stippen naar beneden. Zo dient de
titer afgelezen te worden. Wanneer je het stripje omdraait krijg je hele andere
uitslagen.
Aan het brede gedeelte kun je het stripje vasthouden. Daarop zie je bij sommige
strips ook de volgorde staan als een geheugensteuntje.

titeruitslag Xygan
1. Bovenste stip = de referentiestip. Deze heeft als indicatie de uitslag S3. Dat
betekent dus absoluut niet dat wanneer een stip lichter is er dan onvoldoende
immuniteit is. Want ook S1 en S2 is nog steeds positief en beschikt de hond nog over
antistoffen. Positief is immers positief!
2e stip is infectieuze Hepatitis
3e stip is Parvo (de belangrijkste!)
4e en onderste stip is Distemper.
Zolang er nog antilichamen aanwezig zijn is de kans heel groot dat een vaccinatie niet
aan zal slaan. Daarom wordt als uitgangspunt vooral gekeken naar de waarde van de
Parvo. Parvo komt immers nog steeds voor, Distemper minder en infectieuze
Hepatitis heel zeldzaam. Het is dus vooral belangrijk dat de hond wel beschermd is
tegen Parvo dus wanneer die op 0 of 1 staat is vaccineren aan te bevelen.
De tests werken met kleuren in grijsgradaties. Hoe donkerder het rondje kleurt, hoe
meer antilichamen de hond heeft. Dus bij heel licht grijs heeft de hond minder
antistoffen dan wanneer het rondje tegen het zwarte aanloopt. Maar heel belangrijk
is dat ze antilichamen hebben of niet. Dus positief is positief en bij een positieve titer
hoeft er niet gevaccineerd te worden! Nu lijkt dit heel simpel maar het donkere
kleurtje op de ene strip kan een heel andere waarde hebben dan hetzelfde lijkende
donkere kleurtje op een andere strip. Vergelijken is dus niet van toepassing want is
appels met peren. Het uitgangspunt is de controlestip en die kan van kleur
verschillen.
Daarom is het belangrijk dat een arts bekend is met hoe zo’n strip moet worden
afgelezen en dat krijgt men vooral door kennis en ervaring. Bij de test zit ook een
kleurenstrip waarnaast de het stripje van de titerbepaling kan worden gelegd
waardoor de waardes eenvoudig af te lezen zijn. Tegenwoordig wordt hier zelfs
speciaal ontwikkelde software voor gebruikt. Zorg er altijd voor dat je het stripje
meekrijgt en de waardes in het paspoort staan vermeld, voorzien van een einddatum,
handtekening en stempel van de dierenarts. Dan alleen is het geldig.

Voor meer informatie verwijs ik u graag naar de Facebookgroep Titeren met VacciCheck waar veel informatie te lezen en te downloaden is. Daarnaast is daar ook een overzicht te vinden met alle data van titersessies die er in Nederland zijn naast een lijst met alle deelnemende dierenartsen. Verder kunt u ook informatie terecht op de NMLhealth website.

 

Bron: Facebookgroep Titeren met VacciCheck

Noot:
Dit document is puur opgesteld ter informatie waar op eigen verantwoording en
risico gebruik van gemaakt kan worden. Daarom kan er nooit iemand aansprakelijk
gesteld worden op de inhoud hiervan.
HV/10.05.2017